2.515.369 Visites
Quant val casa meva?

Amb les dades extretes de 33.780 habitatges venuts, et podem orientar sobre quin és el preu real del teu habitatge en aquests moments

Tenim 194.842 compradors registrats, qualificats i ordenats per potencial de compra.
Descobreix quants van preguntar per un habitatge com el teu
Actualment comptem amb
-
compradors interessats en un immoble com el teu